dasar bayaran balik

dasar bayaran balik

Kami mempunyai polisi pengembalian 14 hari, yang bermaksud anda mempunyai 14 hari setelah menerima barang anda untuk meminta pengembalian.


Agar layak mendapat pengembalian, barang anda mestilah dalam keadaan yang sama seperti yang anda terima, tidak dipakai atau tidak digunakan, dengan tag, dan dalam bungkusan asalnya. Anda juga memerlukan resit atau bukti pembelian.

Sila ambil perhatian bahawa masa utama untuk memproses bayaran balik biasanya mengambil masa sekurang-kurangnya 14 hari bekerja. 

Untuk memulakan pengembalian, anda boleh menghubungi kami di sokongan @beehive2u.com. Sekiranya pengembalian anda diterima, kami akan menghantar label penghantaran balik, serta arahan mengenai bagaimana dan di mana untuk menghantar bungkusan anda. Item yang dihantar kembali kepada kami tanpa meminta pengembalian terlebih dahulu tidak akan diterima.


Anda sentiasa boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan pemulangan di sokongan @beehive2u.com.

 

Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik ini hanya terpakai untuk beehive2u.com penghantaran produk membeli-belah melalui beehive2u.com Laman Web Sahaja.

 1. beehive2u.com hendaklah menggunakan usaha terbaiknya untuk memastikan Pesanan dipenuhi dengan betul. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan Produk yang dihantar dan Pelanggan ingin pemulangan dan bayaran balik, sila maklumkan kepada kami dengan melengkapkan dan menyerahkan Pertanyaan dalam talian yang disiarkan dalam laman web kami dalam masa tiga (3) hari selepas menerima Produk. Kami akan menghubungi Pelanggan dalam masa empat (4) hari selepas menerima Pertanyaan yang lengkap dalam talian untuk mengarahkan Pelanggan mengenai prosedur berkenaan dengan pemulangan Produk dan bayaran balik. Pelanggan dinasihatkan untuk menunggu arahan kami untuk tindakan seterusnya.

 2. Sekiranya Pelanggan tidak menerima sebarang jawapan daripada kami selepas tempoh yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami sama ada melalui e-mel di support@beehive2u.com atau panggilan beehive2u.com Talian Hotline +6012-409 5542 untuk Pertanyaan.

 3. Pemulangan/ Penukaran produk atau bayaran balik boleh diaturkan di bawah sebab berikut:
  1. Jika mana-mana produk telah dihantar dalam keadaan rosak atau cacat; atau
  2. Jika Produk sudah lapuk atau tamat tempoh; atau
  3. Jika Produk yang salah yang berbeza daripada pesanan dihantar Dengan syarat sentiasa pelanggan akan memulangkan atau menyebabkan dikembalikan kepada beehive2u.com Produk yang disebutkan di atas tidak digunakan dan dalam keadaan asalnya, kuantiti dan pembungkusan kerana ia mula-mula dihantar kepada Pelanggan bersama-sama dengan bukti Nombor Pesanan, Nombor Invois Cukai, Pembayaran dan Penghantaran Produk.
  4. Kriteria untuk Produk Pemulangan atau Pertukaran

   Anda boleh meminta pemulangan/penukaran dalam tempoh 3 hari kalendar selepas tarikh penghantaran. Tetapi permintaan pemulangan/pertukaran tidak boleh dibuat dalam kes berikut:

     • Apabila permintaan kerana perubahan fikiran dibuat selepas 3 hari kalendar selepas tarikh penghantaran
     • Apabila produk digunakan, musnah atau rosak
     • Apabila tag yang melekat pada produk dialih keluar atau bungkusan produk dibuka dan nilai produk rosak
     • Apabila bungkusan tertutup dibuka atau bahan pembungkusan hilang
     • Apabila terlalu banyak masa telah berlalu dan nilai produk telah menurun sehingga penjualan semulanya tidak dapat dilakukan
     • Apabila komponen produk (termasuk hadiah percuma) telah digunakan atau hilang
     • Apabila pembeli tidak mengikut arahan yang disertakan dalam produk


 4. Jika Produk yang dipesan dan diinvois tidak disertakan dalam penghantaran, beehive2u.com hendaklah sama ada membayar balik kepada Pelanggan nilai Produk tersebut, atau menggantikan Produk tersebut.

 5. Jika mana-mana Produk yang tidak termasuk dalam Pesanan Pelanggan dihantar kepada Pelanggan, beehive2u.com hendaklah mengambil Produk daripada pelanggan.

 6. Jika Pelanggan telah dicaj untuk Produk yang belum dihantar, beehive2u.com hendaklah memulangkan pelanggan nilai Produk seperti yang dicajkan kepada Pelanggan.

 7. Jika Pelanggan dicaj lebih daripada nilai Produk seperti yang dipaparkan di tapak apabila pelanggan membuat Pesanannya, beehive2u.com hendaklah memulangkan kepada Pelanggan perbezaannya.

 8. Pemulangan Produk oleh Pelanggan tidak menjamin bayaran balik secara automatik. beehive2u.com akan memeriksa Produk yang dipulangkan setelah menerima produk yang sama. Sekiranya syarat dalam Perkara No. 2 polisi Pemulangan dan pemulangan ini telah dipenuhi, bayaran balik akan dibuat kepada Pelanggan dan kami akan membayar balik kepada Pelanggan caj kuriernya untuk memulangkan Produk kepada kami dengan syarat bahawa slip pembayaran kurier adalah diberikan kepada kami apabila meminta bayaran balik.

 9. Semua bayaran balik akan dibuat melalui cara pembayaran yang sama dalam tempoh satu (1) bulan dan bergantung pada polisi bayaran balik bank yang dilantik di mana penerimaan bayaran balik anda akan bergantung pada tempoh yang diambil oleh institusi kewangan anda untuk memuktamadkan bayaran balik. beehive2u.com tidak akan bertanggungjawab berkenaan dengan apa-apa kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang anda atau mana-mana orang mungkin ditanggung kerana apa-apa kelewatan dalam pemprosesan institusi kewangan anda bahawa bayaran balik tersebut

 10. Pelanggan dikehendaki menghantar semula Produk yang terjejas kepada kami melalui syarikat perkhidmatan kurier yang boleh dipercayai kepada kami beehive2u.com di alamat berikut:

  NMC SERVNEX SDN BHD

  1-12, 1st Floor, Jalan Indah 2, Taman Indah,

  84000 Muar, Johor, Malaysia.


 11. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab ke atas risiko dan keadaan produk yang akan dipulangkan sehingga ia sampai kepada kami di beehive2u.com. beehive2u.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan pada Produk sebelum Produk diterima oleh kami. Pelanggan dinasihatkan untuk membungkus produk dengan selamat untuk mengelakkan sebarang kehilangan atau kerosakan pada Produk atau kotaknya atau pembungkusan asalnya.