dasar privasi

Kenyataan Dasar Privasi
 

Beehive2u.com mengambil berat tentang hak privasi anda.


Sila ambil perhatian Beehive2u.com cara NMC Servnex Sdn Bhd, sekutunya, anak syarikat, entiti bersekutu dan mana-mana cawangan dan pejabat mereka (bersama-sama atau secara individu) di bawah jenama (NMC)


NMC sedang mengemas kini Notis Privasi ini dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) dan peraturannya kepada semua pelanggan kami yang dihargai dan/atau bakal pelanggan dan/atau pengguna web.


Notis Privasi ini menerangkan terma umum tentang cara NMC mengumpul, memproses dan melindungi Data Peribadi anda. NMC berhak untuk meminda Notis Privasi ini pada bila-bila masa dan LAC akan meletakkan notis pindaan tersebut pada Beehive2u.com laman web atau NMCcawangan atau melalui mana-mana mod lain NMC pandangan yang sesuai.

 

 1. Data Peribadi yang kami kumpulkan
  • Jenis Data Peribadi yang LAC kumpul terus daripada anda atau daripada pihak ketiga mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) butiran peribadi anda (seperti nama, umur, jantina, nombor kad pengenalan, nombor pasport, tarikh lahir, pendidikan, bangsa, asal etnik, kewarganegaraan, kewarganegaraan), butiran hubungan (seperti alamat, e-mel, nombor telefon), maklumat keluarga (seperti status perkahwinan, nama pasangan atau anak atau keluarga terdekat), butiran pekerjaan (seperti nama majikan, julat pendapatan, jawatan, tanggungjawab pekerjaan, maklumat hubungan dan alamat majikan) maklumat perubatan dan kesihatan peribadi (seperti sejarah perubatan dan penjagaan kesihatan, jenis darah, cap jari, atau ciri keturunan, DNA, keadaan kesihatan dan mental, diagnosis, ubat-ubatan dan ubat-ubatan yang ditetapkan), maklumat demografi (seperti kumpulan umur, sejarah perubatan, ciri genetik), nombor kad kredit/debit dan tarikh luput, alamat pengebilan, butiran keahlian program kesetiaan, gambar, rakaman CCTV dan lain-lainimej, keutamaan dan minat serta maklumat lain yang berkaitan dengan tinjauan pelanggan dan/atau pelanggan, pendidikan dan/atau tawaran dan/atau maklumat lain (berkenaan dengan NMC perkhidmatan yang digunakan oleh anda).
  • Di samping itu, NMC boleh dari semasa ke semasa meminta maklumat peribadi lain tertentu yang mungkin berkaitan NMC untuk mempertimbangkan permintaan anda untuk sebarang produk atau perkhidmatan lain daripada NMC.
  • Semua maklumat yang diminta adalah wajib diberikan oleh anda melainkan dinyatakan sebaliknya. Kami tidak akan dapat memproses permintaan anda dan/atau memberikan anda perkhidmatan dan/atau transaksi yang berkaitan sekiranya anda gagal memberikan maklumat wajib.
  •  
 2. Bagaimanakah kami mengumpul Data Peribadi anda?
  • Sebarang Data Peribadi diperolehi oleh NMC melalui:
   • Borang pendaftaran, borang dalam talian, perjanjian yang telah anda tandatangani, kad nama atau sebarang bahan pengenalan yang anda telah edarkan secara sukarela;
   • Mana-mana tapak dalam talian yang dikendalikan oleh NMC;
   • Interaksi antara penyemak imbas anda dan NMCpelayar apabila anda melawati tapak web kami;
   • Penyediaan data secara sukarela kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang diambil oleh kami;
   • Seseorang yang bertindak bagi pihak individu yang datanya disediakan;
   • Interaksi dengan kami melalui media sosial;
   • Sebarang perjanjian atau pengaturan kontrak lain;
   • Direktori perniagaan atau penyenaraian yang telah anda langgan untuk berkongsi maklumat anda;
   • Apabila anda membuat atau menghantar permohonan kerja;
   • Sumber lain dan pautan berkaitan berkaitan dengan menyediakan keperluan dan perkhidmatan anda.
 3. Bagaimanakah kami menggunakan Data Peribadi anda?
  • Tujuan data boleh digunakan dan/atau diproses adalah seperti berikut:
   • Untuk memproses perkhidmatan yang diminta;
   • Untuk memudahkan penyertaan dalam mana-mana peraduan atau acara;
   • Untuk mentadbir dan berkomunikasi berhubung dengan NMCperkhidmatan dan/atau acara;
   • Untuk memudahkan perkhidmatan dalam NMC, termasuk perkongsian data peribadi dengan perunding bebas lain dalam NMC untuk tujuan semakan rakan sebaya;
   • Untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan keahlian anda;
   • Untuk memproses permohonan akaun kredit anda;
   • Untuk menilai kelayakan kredit anda;
   • Untuk semua tujuan sampingan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan termasuk penyediaan perkhidmatan komputer, telekomunikasi dan teknologi;
   • Untuk mentadbir dan melaksanakan transaksi komersial anda (penghantaran produk, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian konsainan);
   • Untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan anda;
   • Untuk tujuan insurans;
   • Program kesetiaan pelanggan;
   • Untuk mengendalikan premis kami dengan cara yang selamat dari segi fizikal, terjamin dan bersesuaian dengan keperluan kesihatan dan keselamatan;
   • Untuk penyiasatan dalaman, audit atau tujuan keselamatan;
   • Untuk menjalankan analisis statistik dalaman;
   • Untuk mematuhi NMCkewajipan undang-undang dan kawal selia dalam menjalankan perniagaannya;
   • Untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik minat anda;
   • Penyelidikan, penanda aras dan analisis statistik;
   • Untuk memastikan bahawa kandungan daripada tapak web kami dipersembahkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan/atau peranti anda;
   • Untuk NMCpengurusan rekod dalaman;
   • Pencegahan, halangan, pelaporan sebarang jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, rasuah dan pengubahan wang haram;
   • Tujuan yang berkaitan dengannya.
  • Data Peribadi juga boleh didedahkan atau dipindahkan hasil daripada sebarang penstrukturan semula, penjualan atau pemerolehan mana-mana syarikat dalam NMC.
  • Lokasi NMC berurusan dengan pihak ketiga, perlindungan keselamatan dan kerahsiaan khusus akan dilaksanakan untuk memastikan hak perlindungan data peribadi anda kekal tidak terjejas.
 4. Hak anda
  • Anda boleh meminta untuk mendapatkan maklumat, semak sama ada NMC menyimpan data peribadi anda, membetulkan/kemas kini data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda seperti di bawah:
   • Untuk pelanggan berdaftar dalam talian, anda boleh log masuk ke akaun dalam talian anda.
   • Cor semua orang lain, anda boleh memajukan permintaan anda kepada sokongan @beehive2u.com
   • Hubungi pusat panggilan kami (nombor boleh didapati di www.beehive2u.com).
   • Melalui pos ke alamat di bawah:

   • NMC Servnex Sdn. Bhd.
    No 1-12, 1st lantai,
    Jalan Indah 2,
    Taman Indah,
    84000 Muar, johor, Malaysia

    Perhatian: Jabatan Perhubungan Pelanggan

 

 • Selaras dengan terma PDPA, NMC mempunyai hak untuk mengenakan bayaran untuk pemprosesan sebarang permintaan akses data.
 • NMC juga boleh menolak untuk mematuhi permintaan untuk akses atau pembetulan kepada maklumat peribadi.
 1. Pengunduran Persetujuan
  • Anda berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda oleh kami dengan menarik balik sepenuhnya, persetujuan anda diberikan sebelum ini, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang terpakai, syarat kontrak, dan dalam tempoh masa yang munasabah . Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi daripada kami pada bila-bila masa dengan:
   • Mengedit tetapan akaun yang berkaitan untuk menyahlanggan.
   • Menghantar permintaan kepada sokongan @beehive2u.com
   • Tulis kepada:
    NMC Servnex Sdn. Bhd.
    No 1-12, 1st lantai,
    Jalan Indah 2,
    Taman Indah,
    84000 Muar, johor, Malaysia
    Perhatian: Jabatan Perhubungan Pelanggan
 2. Aduan
  • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan Notis Privasi ini atau sebaliknya berkaitan dengan penyalahgunaan atau disyaki penyalahgunaan maklumat peribadi anda, anda boleh:
   • Hantarkan mesej kepada kami melalui sokongan @beehive2u.com
   • Hubungi pusat panggilan kami (nombor boleh didapati di www.beehive2u.com).
   • Melalui pos ke alamat di bawah:
    NMC Servnex Sdn. Bhd.
    No 1-12, 1 lantai,
    Jalan Indah 2,
    Taman Indah,
    84000 Muar, johor, Malaysia
    Perhatian: Jabatan Perhubungan Pelanggan
 3. Maklumat lain
  • Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Bahagian laman web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang tidak dimiliki NMC (“Tapak web Pihak Ketiga”). Apabila anda mengakses Laman Web Pihak Ketiga, sila faham bahawa kami tidak mengawal kandungan laman web Pihak Ketiga tersebut dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi atau kandungan laman web Pihak Ketiga tersebut. Dasar ini hanya terpakai pada tapak kami dan anda harus sedar bahawa tapak lain yang dipautkan oleh tapak web ini mungkin mempunyai dasar privasi dan perlindungan data peribadi yang berbeza dan kami amat mengesyorkan agar anda membaca dan memahami pernyataan privasi setiap tapak. Kami tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti berkenaan dengan mana-mana bahan pihak ketiga sedemikian atau untuk pengendalian atau kandungan laman web lain (sama ada dipautkan atau tidak ke laman web kami) yang tidak berada di bawah NMCkawalannya.

 • konflik

Sekiranya berlaku sebarang konflik antara Notis Privasi bahasa Inggeris dan Notis Privasi Bahasa Malaysia yang sepadan, jika ada, terma dalam Notis Privasi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 • Untuk sebarang pertanyaan atau kebimbangan lanjut, sila hubungi kami di sokongan @beehive2u.com

Penggunaan berterusan anda terhadap beehive2u.comtapak web, perkhidmatan, kemudahan dan/atau akaun keahlian dianggap sebagai persetujuan NMC Servnex SDN. BHD. untuk mengumpul, memproses dan menyimpan data mengikut perkara di atas.